image

Bine ați venit

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, Romania și-a asumat obligații care implica investiții importante în infrastructura aferenta serviciului de alimentare cu apa și de canalizare pana în 2015 pentru un număr de 263 de aglomerări urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10.000 și pana în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un echivalent-locuitor cuprins intre 2000 și 10.000.

Citește ...

Acasă

apa canalizare

ADIA-ILFOV s-a constituit in scopul reglementarii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional, destinate infiintarii, monitorizarii si dezvoltarii sistemelor de utilitate publica aferente Serviciului de alimentare cu apa si canalizare, pe baza strategiilor de dezvoltare a acestora.